FAQ

Szybki i niezawodny Internet światłowodowy oraz telewizja w standardzie HD.
Stabilna jakość dostępna na terenie całej aglomeracji warszawskiej.

Najczęściej zadawane pytania

K
L
Termin wystawiania faktur

System generuje faktury pierwszego dnia miesiąca z terminem płatności do 10 dnia miesiąca.

K
L
W jakich godzinach jest czynne Biuro w Radzyminie?

Biuro w Radzyminie jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 i mieści się przy ul. Konstytucji 3 maja 10.

K
L
Jak należy podpisać dokumenty?

Firma N3net honoruje elektroniczne zaakceptowanie dokumentów poprzez link otrzymany w mailu. Link należy skopiować w przeglądarkę internetową i wybrać formę potwierdzenia wiarygodności lub osobiście w biurze znajdującym się w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 10

K
L
W jakich godzinach pracują instalatorzy?

Instalatorzy pracują od poniedziałku do piątku do godziny 16:00. Usługi sobotnie są płatne extra i muszą być wcześniej uzgodnione.
Instalacje pilne są realizowane za dodatkową opłatą.

K
L
Czas oczekiwania na spawanie od wizyty instalatorów

Spawanie, jeśli jest konieczne po instalacji, jest realizowane do 3 dni roboczych od wykonanej instalacji.

K
L
Aktywacja usługi

Usługa aktywacji powinna odbyć się w ciagu 24 godzin od wykonanej instalacji.

K
L
W jakim czasie powinno zostać zrealizowane zgłoszenie serwisowe?

Zgłoszenia awarii w serwisie realizujemy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.

K
L
Od kogo można uzyskać informację na temat inwestycji?

Informację na temat etapu prac inwestycyjnych można uzyskać od opiekuna terenowego. Kontakt podany jest na stronie N3net w zakładce „zespół”.

K
L
Czy jest możliwość wykupienia stałego adresu IP?

TAK - kontakt z BOK

K
L
Czy prędkość na WIFI jest taka sama jak na połączeniu LAN?

Korzystanie z bezprzewodowego routera WiFi nie gwarantuje najwyższej jakości połączenia. Wykorzystując routery WiFi trzeba liczyć się ze stratami sygnału, spowodowanymi tłumieniem generowanym przez elementy środowiska wewnątrz-budynkowego.

K
L
Czy mogę użyć swój router jako główny?

Abonenci mają możliwość podłączenia własnego routera. Należy jednak pamiętać, że Operator nie bierze odpowiedzialności za działanie urządzeń abonenckich. Nasze urządzenie jest wtedy przestawiane w tryb Bridge, a klient otrzymuje dane logowania do sesji PPPoE.

K
L
Jak sprawdzić prędkość internetu?

Połącz się kablem do naszego routera. Połączenie kablowe jest odporne na zakłócenia, które przy połączeniu WiFi mogą zmniejszać dostępną prędkość. Wejdź na http://www.speedtest.net/ lub http://www.speedtest.pl/

K
L
Przekierowanie portów

Na naszym urządzeniu nie ma możliwości przekierowania portów, klient musi zakupić swój router, a my przestawiamy go w bridge. PKT. 3.

K
L
Czy jest możliwość podłączenia TV do innych urządzeń?

Nie, dekoder telewizyjny musi być podpięty bezpośrednio do wyznaczonego portu na routerze Huawei.

K
L
Zmiana hasła do WiFI

Wpisz w przeglądarkę adres IP routera, zaloguj się danymi logowania, które znajdują się na naklejce routera (na spodzie, na naklejce jest też adres IP). Wyszukaj ustawienia WiFi i zmień hasło.

K
L
Wifi słabo działa

  • Zresetuj modem, odłączając go od zasilania na kilkanaście sekund;
  • Upewnij się, czy wybierasz właściwą sieć Wi-Fi;
  • Upewnij się, że modem umiejscowiony jest w optymalnym miejscu;
  • Sprawdź otoczenie sieciowe i spróbuj odnaleźć optymalny kanał nadawania dla sieci Wi-Fi;
  • W miarę możliwości zweryfikuj poprawność działania na połączeniu kablowym;
  • W celu optymalizacji zasięgu sieci Wi-Fi, zalecamy ustawienie modemu w centralnym punkcie mieszkania. W przypadku braku takiej możliwości należy pamiętać, aby nie był on zamknięty w szafce, nie znajdował się bezpośrednio przy metalowych przedmiotach (np. kaloryferze) oraz był umiejscowiony możliwie najwyżej względem powierzchni. Każda przeszkoda pomiędzy modemem, a urządzeniem (komputerem, telefonem czy tabletem) tłumi fale sieci radiowej, co przekłada się na spadek prędkości oraz zasięgu.